content of teaching

content of teaching
mokymo turinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymui atrinkti materialinės ir dvasinės kultūros pagrindai. Jų elementai: 1) žinios; 2) mokėjimai; 3) įgūdžiai; 4) bendravimo normos. Bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turinio struktūrą sudaro: 1) humanitarinio ciklo dalykai (kalbos, literatūra, istorija, visuomenės mokslų pagrindai); 2) gamtos mokslų dalykai (matematika, fizika, chemija, biologija, geografija); 3) meno dalykai (dailė, muzika); 4) darbų ir technologijos mokymo dalykai (rankų darbai, darbai dirbtuvėse ir kt.); 5) fizinis lavinimas (kūno kultūra, sportas). Mokymo turinį nustato šie dokumentai ir šaltiniai: 1) mokymo planas, 2) mokymo programos, 3) vadovėliai ir kita mokyklinė literatūra. Mokymo turinys – sena mokymo problema. Iki naujųjų laikų tikrovės pažinimo rezultatai buvo labai riboti. XVII a. J. A. Komenskis manė, kad reikia mokytis visko, todėl svajojo sukurti pansofiją. J. H. Pestalocis suprato, kad visko vaikų išmokyti neįmanoma – mokykla tik turi suteikti tikrovės pažinimo elementų (elementariojo mokymo teorija). Vėliau, kuriantis ir tobulėjant gimnazijoms, įvedant vis daugiau mokymo dalykų, imta nesitenkinti vien tikrovės pažinimo elementais, pradėta kalbėti apie mokslo pagrindus. Tipiškas principas – atrinkti pavyzdžius, kurie padėtų suprasti visą nagrinėjamą dalyką. Išpopuliarėjo paradigminis, egzemplinis mokymas (H. Šojerlis,1958), kurio turinio sudarymo principas – dalis apie visumą. Kai kurių dalykų turinys pradėtas sudaryti apžvalginiu būdu, prigijo epizodinis mokymas. atitikmenys: angl. content of teaching vok. Inhalt des Unterrichts rus. содержание обучения ryšiai: dar žiūrėkmokymo programa

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Content-based instruction — (CBI) is a significant approach in second language acquisition (Brinton, Snow, Wesche, 1989). CBI is designed to provide second language learners instruction in content and language. Historically, the word content has changed its meaning in… …   Wikipedia

  • Teaching to the test — is an educational practice where the curriculum is centered primarily around an end assessment or standardized test. The practice is designed to give students a set range of knowledge or skills that will allow them to enhance their performance on …   Wikipedia

  • Content and language integrated learning — (CLIL)[1][2] is a term created in 1994 by David Marsh and Anne Maljers as synonymous of language immersion or content based instruction. It s an approach for learning content through an additional language (foreign or second), thus teaching both… …   Wikipedia

  • Teaching of St. Augustine of Hippo —     Teaching of St. Augustine of Hippo     † Catholic Encyclopedia ► Teaching of St. Augustine of Hippo     St. Augustine of Hippo (354 430) is a philosophical and theological genius of the first order, dominating, like a pyramid, antiquity and… …   Catholic encyclopedia

  • Teaching English as a foreign language — TEFL or teaching English as a foreign language refers to teaching English to students whose first language is not English and is taught in a region where English is not the dominant language and natural English language immersion situations are… …   Wikipedia

  • teaching — /tee ching/, n. 1. the act or profession of a person who teaches. 2. something that is taught. 3. Often, teachings. doctrines or precepts: the teachings of Lao tzu. [1125 75; ME teching. See TEACH, ING1] * * * Profession of those who give… …   Universalium

  • Teaching assistant — A teaching assistant (TA) is a junior scholar employed on a temporary contract by a college or university in teaching related responsibilities. TA responsibilities vary greatly and may include tutoring; holding office hours; grading homework or… …   Wikipedia

  • Scientific teaching — is a pedagogical approach used in undergraduate science classrooms whereby teaching and learning is approached with the same rigor as science itself.According to a 2004 Policy Forum [Jo Handelsman, Diane Ebert May, Robert Beichner, Peter Bruns,… …   Wikipedia

  • Glossary of language teaching terms and ideas — Like every other course of study, language teaching requires specialized vocabulary and word use. This list is a glossary for English language learning and teaching using the increasingly popular communicative approach. Accuracy Burnout •… …   Wikipedia

  • Language teaching methods — Main article: Language education Language education may take place as a general school subject or in a specialized language school. There are many methods of teaching languages. Some have fallen into relative obscurity and others are widely used; …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”